Orthopedie

Patelleluxatie, excisie van de Femurkop en kruisbandoperaties zijn courante operaties.

VOORSTE KRUISBANDRUPTUUR MET MEDIALE PATELLALUXATIE BIJ YORKSHIRE

Een yorkshire van 6 jaar loopt plots op drie poten na een verkeerde beweging. Het hondje heeft pijn in de linkerknie. Er is een positieve schuiflade en een positieve tibiale compressietest. Er worden röntgenopnames gemaakt om de graad van arthrose na te gaan. De operatietecniek wordt hieronder beschreven. Via een laterale arthrotomie wordt het gewricht geopend en de resten van de voorste gekruist band worden verwijderd. De meniscus wordt gecheckt en we merken beschadiging thv de caudale hoorn van de mediale meniscus. We voeren een partiele meniscectomie uit want beschadigd weefsel in de knie zorgt voor pijnlijke ontstekingsreacties. Dit is wat precisiewerk. Nu volgt de correctie van de geluxeerde knieschijf door uitdiepen van de trochlea. Een stuk uit de gewrichtsgroeve wordt weggezaagd, met een knabbeltang wat bijgewerkt en omgekeerd teruggeplaatst zodat als uiteindelijke resultaat een behoorlijk uitgediepte trochlea bekomen wordt waarin de knieschijf komt in te liggen. Aan de mediale kant wordt een opening gemaakt in de gescleroseerde fascie om de spanning aan die zijde wat losser te krijgen. Het gewrichtskapsel wordt doorlopend gehecht. Tenslotte wordt met een synthetische band de stabiliteit in het gewricht hersteld. Deze band wordt buiten het gewricht gezet lopende van een boorgatje in de proximale tibia en eindigend in de knieholte achter laterale fabella.