Microscopie met camera

Microscopie van huidafkrabsels en cytologische preparaten worden zelf onderzocht. Gezwellen worden aangeprikt met een dunne naald; de aangeprikte cellen worden gekleurd op een draagglas en onder de microscoop bekeken; op die manier krijgen we een idee over de aard van de tumor en de kwaadaardigheid ervan. De rest gebeurt in samenwerking met een extern labo.