Anesthesie

Anesthesie bij dieren brengt altijd een zeker risico met zich mee. Daarom beschikken we over gasanesthesie om uw dier op de meest veilige manier onder narcose te brengen.

Voor de narcose wordt er telkens een grondig algemeen onderzoek gedaan. Er volgt een grondige auscultatie van hart en longen. Bij oudere dieren wordt er heel dikwijls een bloedonderzoek uitgevoerd om eventuele aandoeningen die nog niet zichtbaar zijn, maar die het dier tijdens de narcose in gevaar zouden brengen, vroegtijdig vast te stellen. Tijdens de verdoving worden zuurstofgehalte en koolstofdioxide in het bloed gemonitord en ook de hartfunctie wordt minutieus opgevolgd om elk risico te minimaliseren.

Previous
Next